profesionální vestavba krbů

k navigaci k navigaci (produkty)

Krbové vložky Kobok s výměníkem

Charakteristika teplovodních vložek Kobok:

Spalovací prostor je oddělený od systému předávání tepla do výměníku – to vede k vysoké čistotě a účinnosti hoření.

Dno ze šamotu tl. 50 účinně stabilizuje hoření

Rošt – umožňuje intenzívní hoření na roštu, nebo bezroštové hoření

Zaoblené rohy zvyšují stupeň vyhoření zbytků paliva

Vermikulitový deflektor a přidávání termálního vzduchu pod deflektor zvyšuje teplotu spalin do výměníku a snižuje obsah emisí

Externí přívod vzduchu pro spalování zvyšuje komfort topení v jakýchkoli prostorách

Prohloubené topeniště prodlužuje dobu mezi nutným čištěním krbové vložky od popelu, vrstva popelu pomáhá stabilizovat hoření.

Teplovodní výměník má všechny tahy svisle, a tedy umožňuje snadné čištění bez složité demontáže.

Krbová vložka Kobok s výměníkem je dimenzovaná pro topení do akumulační nádrže – poměr topení krbovou vložkou a z akumulace je 50/50 – tedy zpravidla, po jakou dobu topíme, pak po stejnou dobu bereme z akumulace stavby, nebo nádrže.

Topení je vždy kombinace krbu a teplovodního vytápění. Krbovou vložkou Kobok s výměníkem dosáhneme příjemného efektu vytápění přes sklo – vlnové délky ohřívají vzduch a předměty v místnosti, ve které topíme.

Teplo z výměníku výhodně akumulujeme do systému topení a můžeme používat pro výrobu teplé užitkové vody, podlahového topení a topení radiátory – napojením do systému topení.

 

Krbové vložky Kobok

Krbové vložky Kobok      Krbové vložky Kobok      Krbové vložky Kobok